Loading
Museumgemaal Cremer

panoramafoto termunterzijl

 

  versie 2.0   copyright ©  Stichting Museumgemaal Cremer             Bijgewerkt: 10 juni 2019              webmaster: Tom van Dijk                     Foto: Paul W. Sloot; http://www.pws-online.nl
gedenksteen gemaal Cremer
 
    home    sponsors    donateurs    contact    links     aantal bezoekers   jaarverslagen
Het gemaal Cremer in Termunterzijl (provincie Groningen) is gebouwd in 1930. Na de in gebruikname van het nieuwe gemaal Rozema in 2000, werd "Cremer" in 2002 een museumgemaal. Een museumgemaal, maar wel volledig functionerend en inzetbaar in geval van calamiteiten. Dankzij sponsors, donateurs en vrijwilligers!

Het gemaal is iedere zondag open van 13.00 uur tot 17.00 uur. We laten dan speciaal voor u de beide dieselmotoren (Brons en Werkspoor) enkele malen draaien.

De toegang is gratis, net als de parkeergelegenheid. Een kleine bijdrage - geheel vrijwillig - kunnen we goed gebruiken.
Op afspraak is het gemaal voor groepen en scholen ook
op andere tijden te bezoeken.
Bezoekadres: Mello Coendersbuurt 1, 9948PL, Termunterzijl.

Sliboperatie 2019

Twee keer per dag is het vloed en ieder tij legt een filmpje slib neer. Dat betekent een gestage verondieping van het buitendijkse toeleidingskanaal naar de haven van Termunterzijl en van de haven zelf. Om de scheepvaart een vrije toevaart te kunnen bieden, wordt jaarlijks een sliboperatie uitgevoerd. In maart 2019 was het weer zover.
In een eendrachtige samenwerking tussen de Gemeente Delfzijl, het Waterschap Hunze en Aa’s en het Museumgemaal Cremer werden zowel de haven van Termunterzijl als het buitendijkse toeleidingskanaal weer op een bevaarbare diepte gebracht. De pompen van gemaal Cremer speelden hierin een cruciale rol: ze ‘bliezen’ vele uren achtereen het met slib verzadigde water terug in de richting van waar het gekomen was, de Eems.
In maart 2019 werd door de Cremer  1.939.500 m³  water met daarin 6.708 m³ slib naar de Eems verplaatst.
Dankzij onder meer de vrijwillige machinisten van gemaal Cremer, die gezamenlijk 78 uur in touw waren, kon de (jacht)haven zich weer presenteren voor het komende vaarseizoen! 

Meer cijfers: klk hier