het Oldambt boezemgebied dat door gemaal Rozema wordt en vroeger door gemaal Cremer werd bediend is 19.000 hectare groot. De boezemkanalen, waarop de polders uitwateren:
Termunterzijldiep:  16,8 km
Meedenerdiep:        1,8 km 
Opdiep:                  1,0 km
Buiten Nieuwediep:  5,9 km
Hondhalstermeer
Nieuwe Kanaal:       8,5 km
Verbindingskanaal:  1,8 km

het streefpeil voor dit gebied:
 -136 cm t.o.v. N.A.P

zie kaart watersysteem Oldambt

bron: Waterschap Hunze en Aa's

Museumgemaal Cremer: Boezemkanalen Oldambt

 

    home    sponsors    donateurs    contact    links    agenda   aantal bezoekers    vacatures