1000 - 1600: Eerste sluis
Rond duizend jaar geleden werden in ons gebied zeedijken aangelegd, die het land beschermden tegen aanvallen van de zee. Op de plaatsen waar rivieren in zee uitmondden, werden sluizen gebouwd. Tijdens de vloed waren de sluizen gesloten en rond laagwater werden ze geopend om het overtollige binnenwater naar zee te lozen.

1600 - Termunterzijldiep en 'Boog van Ziel' 
De afwatering bleek echter onvoldoende en daarom werd circa 400 jaar geleden een nieuw kanaal gegraven, het Termunterzijldiep. Een nieuwe sluis, de huidige 'Boog van Ziel', vormde de scheiding tussen zoet en zout water. 

1870 - Aftakking met tweede sluis 
Na verloop van tijd bleek de capaciteit van 'Het Ziel' echter onvoldoende. Men besloot het Termunterzijldiep buiten het dorp af te takken en aan te sluiten op een nieuwe, tweede sluis. Het werk werd in 1870 opgeleverd: de Nieuwe Sluis

1930 - Gemaal Cremer  
Rond 1930 bereikt de capaciteit van de beide sluizen haar maximum. Het waterschap besloot nu een gemaal te bouwen dat dag en nacht, ongeacht de getijden buiten de dijk, water naar zee kon pompen. Het gemaal kreeg de naam Cremer.

2000 - Gemaal Rozema
Het Groningse fenomeen 'bodemdaling door aardgaswinning' maakte een forse toename van pompcapaciteit nodig. Het waterschap besloot in Termunterzijl een geheel nieuw gemaal te bouwen, het gemaal Rozema.
                 
                                                                                                                                      Boezemkanalen Oldambt....

Museumgemaal Cremer: meer waterbeheersing

 

    home    sponsors    donateurs    contact    links    agenda   aantal bezoekers    vacatures