Sluiskolk                                     schuiven tussen spuiboezem en sluiskolk

Ter verbetering van de waterstaatkundige toestand besloot het bestuur van het waterschap Oldambt tot de bouw van een tweede sluis. Bij de monding van het Zijldiep werd een zijtak gegraven, waarin de tweede uitwateringssluis kwam te liggen. Met de bouw van de Nieuwe Termunterzijl werd de afvoercapaciteit verdubbeld. De sluis werd in 1870 in gebruik genomen.

De Spuiboezem

Een steeds terugkerend euvel bij de Nieuwe Termunterzijl was het dichtslibben van de uitwateringsgeul. Eerst probeerde men het probleem op te lossen met een handbaggermachine. Later werd met een soort ploeg de geul schoon geploegd. Om het dichtslibben definitief tegen te gaan, liet het waterschap Oldambt in 1906 een nieuwe buitengeul graven. In de Kleine Polder, waar nu het zwembad ligt, kwam een spuiboezem. Daar liet men bij vloed zoveel mogelijk zeewater binnenstromen. Bij eb werden de schuiven omhoog getrokken en het water stroomde dan met grote snelheid door de geul in de Eems. Het afgezette slib werd meegenomen en de geul was weer vrij. Het spuien vond vooral plaats in droge tijden, wanneer weinig boezemwater aanwezig was. Om te voorkomen dat het water uit de spuiboezem in het Termunterzijldiep zou stromen, is bij de opening een keersluis in het diep gemaakt. Een klein monument van natuursteen herinnert aan de ingebruikname in 1906.

bron: "digitaal gehucht Termunterzijl"

Museumgemaal Cremer: Nieuwe Sluis

 

    home    sponsors    donateurs    contact    links    agenda   aantal bezoekers    vacatures