De stichting Museumgemaal Cremer heeft zich verplicht tot het in goede en oorspronkelijke staat houden van het gebouw en het in- en exterieur van dieselgemaal Cremer, waarmee het als monument wordt behouden en inzetbaar blijft in geval van calamiteiten.

De statusverandering van gemaal tot museumgemaal werd en wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen en de actieve inzet van:

-          vrijwillige medewerkers
-          Waterschap Hunze en Aa’s             website
-          Gemeente Delfzijl                              website
-          Commissie Bodemdaling               website
-          Europese Unie                                   website
-          Dienst Landelijk Gebied                  
-
       Particuliere initiatiefnemers

het bestuur:

Hans Beukema                      maritext@ziggo.nl
Haaije van Dam                     hj.vdam@home.nl
Jan Harms                              janharms33@planet.nl
Be Kerbof                                b.k.bv@hetnet.nl
Jan Köller                                jan.koller@home.nl
Hemmo Bolhuis               hmbolhuis@live.nl
Helmer van de Wal           h.v.d.wal31@kpnplanet.nl

de vrijwilligers:

Harry Bakker, Termunterzijl
Wim Blaauw, Delfzijl
Klaas Bouwkamp, Delfzijl
Willie Brouwer, Wagenborgen
Simon Doornbos, Appingedam
Tjeerd Dijk, Delfzijl
Tom van Dijk, Termunterzijl
Henk Kerbof, Delfzijl
Gerrit Koller, Delfzijl
Riekus K
öller, Borgsweer
Arend Mos, Farmsum
Loekie Menkema, Appingedam
Dick Ottens, Farmsum
Auko Tuik, Delfzijl
Albert Vondeling, Termunterzijl
Willem Wartena, Appingedam
Henk Wiegman, Termunterzijl
Jaap Wedda, Delfzijl
Rudolf Werkman, Termunterzijl
Arend van der Zwan, Termunterzijl
Daan Zwarberg, Termunterzijl

Klik hier voor de statuten.

Museumgemaal Cremer: stichting

 

    home    sponsors    donateurs    contact    links    agenda   aantal bezoekers    vacatures